Eigenaresse Hema Ter Apel na schietincident: 'Ik ben moegestreden, leeg en kapot' (2024)

Eddy Zwerver

5 juli, 14:47 3 minuten leestijd

Eigenaresse Hema Ter Apel na schietincident: 'Ik ben moegestreden, leeg en kapot' (2)

De eigenaren en medewerkers van de Hema in Ter Apel kampen nog steeds met de naweeën van het schietincident op 18 juni. Op die dag zagen agenten zich gedwongen een verwarde asielzoeker in de winkel neer te schieten. Het blijkt een traumatische gebeurtenis voor het personeel.

Petra Niemeijer is samen met haar man Erik eigenaar van de Hema in Ter Apel. Als ze afgelopen woensdag tijdens de raadsvergadering van Westerwolde haar verhaal doet, kun je een speld horen vallen. Op rustige, maar indringende wijze vertelt ze de aanwezigen over de gevolgen van de gebeurtenissen op die bewuste dinsdag.

Indringende ogen

Een man met 'de indringende ogen van iemand die hulp nodig heeft' valt het personeel lastig. Aanvankelijk slaagt een beveiliger erin de man de winkel uit te werken. Maar even later is hij er weer en dan loopt het uit de hand. De politie komt erbij, de agenten zien zich op zeker moment genoodzaakt de man neer te schieten. Wat er precies gebeurt, moet nog blijken uit het lopende onderzoek van de Rijksrecherche. Feit is dat vanaf moment het leven op zijn kop staat: 'We zitten in een hele foute film.'

Luister hier naar het relaas van Petra Niemeijer in de gemeenteraad van Westerwolde (bron: Gemeente Westerwolde). Verhaal gaat verder onder het audio-fragment.

Kogel in kabelgoot, alarm kapot

Op het moment dat het gebeurt, is Niemeijer in het hospice waar ze als vrijwilliger werkt. Ze hoort het nieuws als ze gebeld wordt door waarnemend burgemeester Leendert Klaassen.

De rest van de dag verloopt in een roes: 'Het gebeurde allemaal om 13.00 uur en om 18.15 uur konden we elkaar omhelzen en vasthouden', schetst Niemeijer. 'Erik en ik mochten om 21.30 uur eindelijk naar binnen van de rijksrecherche om de boel af te sluiten. Om 22.00 uur stond ik onze gebaksvitrine schoon te maken.'

Het alarm inschakelen blijkt onmogelijk, een politiekogel heeft een kabelgoot doorboord.

Intens verdrietig en kapot

De volgende dag blijft de winkel dicht. Medewerkers en hun naasten komen bij elkaar en krijgen traumazorg, in een poging de gebeurtenissen een plek te geven. Alsof er niets is gebeurd gaat op donderdag de winkel weer open, maar van binnen is iedereen 'intens verdrietig en kapot'.

Toch wil iedereen weer aan het werk. Dat laatste raakt haar in het bijzonder, zegt Niemeijer: ''Wil je naar huis?' Hoe vaak ik deze vraag niet gesteld heb in de afgelopen weken... Geen idee, maar niemand gaat.'

We vragen niet om meer politie, we vragen om goede samenwerking

Verdriet, boosheid en verslagenheid wisselen elkaar af. Wat haar het meeste dwarszit is dat dit alles - in haar optiek - te voorkomen was geweest, als de betrokken autoriteiten en instanties beter met elkaar zouden samenwerken bij de opvang en verzorging van verwarde asielzoekers. 'We vragen niet om meer politie, meer uniformen op straat. We vragen om goede coördinatie, om goede samenwerking. Zo moeilijk hoeft het toch niet te zijn', betoogt Niemeijer.

Lamgeslagen

Ze voelt zich lamgeslagen: 'Voor ons is 18 juni een dag, waarop het negen jaar vechten voor een veilig Ter Apel compleet zinloos is geworden.' Voor haar is de maat vol: 'Moegestreden ben ik en dat ben ik niet snel. Ik ben leeg en kapot, maar sta op de werkvloer omdat je in heftige emoties geen grote beslissingen moet nemen.'

Ik wil het niet meer, dit was de laatste druppel

Toch lijkt dat niet lang meer te duren: 'We hebben de mogelijkheid om de stekker eruit te trekken in Ter Apel. We nemen onze mensen mee naar onze vestiging in Stadskanaal. Wat zou ons dat een rust geven.' (...)Ik wil het niet meer, dit was de laatste druppel. Er hoeft geen spetter meer te vallen, dan is het wat ons betreft echt afgelopen in Ter Apel.'

Reactie COA
Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers laat in een schriftelijke reactie het volgende weten: 'Wij begrijpen vanuit het COA heel goed dat het incident van 18 juni jl in de Hema in Ter Apel een enorme impact heeft gehad, en bij direct betrokkenen tot angst heeft geleid. We hebben de afgelopen weken op verschillende manieren richting (de eigenaren van) de Hema uiting gegeven aan ons medeleven.'

Niet bevoegd
'Het COA is niet bevoegd om iemands vrijheid te ontnemen, en het is ook niet aan ons om vast te stellen of iemand een gevaar voor zichzelf of de omgeving is. We zetten wel al het mogelijke in om de zorg voor personen met verward gedrag te organiseren en mensen goed te verwijzen, waarbij we samenwerken met alle partijen die hier een rol in spelen.'

Petra Niemeijer was niet bereikbaar om een nadere toelichting te geven.

LEES OOK Neergeschoten asielzoeker was verward, Ter Apelers doen steeds vaker elders boodschappen
LEES OOK Politie schiet bewoner aanmeldcentrum neer in Hema Ter Apel (update)
Heb jij een tip voor de redactie? Stuur ons een bericht, foto of filmpje!
Eigenaresse Hema Ter Apel na schietincident: 'Ik ben moegestreden, leeg en kapot' (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Refugio Daniel

Last Updated:

Views: 6537

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Refugio Daniel

Birthday: 1999-09-15

Address: 8416 Beatty Center, Derekfort, VA 72092-0500

Phone: +6838967160603

Job: Mining Executive

Hobby: Woodworking, Knitting, Fishing, Coffee roasting, Kayaking, Horseback riding, Kite flying

Introduction: My name is Msgr. Refugio Daniel, I am a fine, precious, encouraging, calm, glamorous, vivacious, friendly person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.